Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for BOUTIQUE BELLO AS, både fysisk butikkutsalg og nettbutikken www.belloshop.no.

 

  1. Boutique Bello tar dine personlige opplysninger og personvern på alvor.
  2. Boutique Bellosamler inn og registrerer opplysninger som navn, adresse, e-post, telefonnummer gjennom kontakt med våre kunder, enten i butikk eller nettbutikk. De opplysninger vi registrerer er nødvendige for å sende ut varer til kunder samt sende tilbud og informasjon til kunder. Vi benytter kun opplysningene til å opprettholde vår kontakt med kunden. Registrering av opplysninger i butikk gjøres kun etter kundens eget ønske og med samtykke til slik registrering.
  3. Boutique Bellosamler inn og registrerer opplysninger som navn, adresse, e-post, telefonnummer gjennom kontakt med våre leverandører. De opplysninger vi registrerer er nødvendige for å opprettholde kontakten med leverandøren, og benyttes kun i den anledning.
  4. Boutique Bello ivaretar selv alle opplysninger og overdrar dem ikke til tredjepart. Vi behandler alle opplysninger iht. norsk lov og da især personvernlovgivning. Opplysninger knyttet til leverandører behandles også av vår regnskapsfører og revisor i forbindelse med regnskapsarbeid.
  5. Alle personopplysningene lagres på telefon, mail, kassesystem, nettbutikkdata så lenge det er nødvendig for å ivareta kundeforholdet. I det tilfelle personopplysninger er lagret hos Boutique Bello, kan den som omfattes av dette til enhver tid ta kontakt med Boutique Bello og kreve innsyn i hvilke opplysninger vi har tilgjengelig, hva de brukes til, hvem som har innsyn og hvor de ble hentet. Den som har fått lagret slike opplysninger kan i tillegg klage til Datatilsynet i det tilfelle man anser at opplysningene er i strid med personvernreglene. Den som har fått lagret slike opplysninger kan videre kreve at Boutique Bello sletter eller endrer dine personopplysninger.

 

Alle henvendelser kan rettes til:
Boutique Bello AS
Søndre gt. 22, 7010 TrondheimV/Merethe Gulliksen
Mobil: 926 87 600
E-mail: merethe@boutique-bello.no